Bewijs van woonst

Door de maatregelen rond Covid-19 kan er voor deze dienstverlening voorlopig nog geen afspraak ingeboekt worden. Vraag uw bewijs van woonst aan via het e-loket.

Bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van je woonplaats.

Voorwaarden

Iedereen kan dergelijk uittreksel over zichzelf bekomen.

De wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig belang te moeten aantonen.

Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden wordt verondersteld dat dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan, dus nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk wetboek of decreten, en die de aanwijzing vereist van de woonplaats van de persoon tegen wie ze gericht is.

Gerechtsdeurwaarders en advocaten mogen ook uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister opvragen.

Procedure

Je vraagt een attest voor jezelf (of als wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde):

Doe de aanvraag:

 • online, via de knop boven en onderaan deze pagina.
 • schriftelijk

Na controle van de identiteit krijg je het attest.

Als je over een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart beschikt, kan je dit attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing 'Mijn Dossier' van de federale overheid.

Je kan het ook afhalen voor een derde: dan breng je een volmacht mee ondertekend door die derde EN ook zijn/haar elektronische identiteitskaart.

Afleveren van uittreksels of getuigschriften aan derden
De aanvraag doe je afzonderlijk en schriftelijk (via brief, of mail).

Een verzoek waarin informatie over verscheidene personen gevraagd wordt is niet ontvankelijk behalve als het om dezelfde procedure gaat. In de aanvraag moet je het doel vermelden waarvoor het attest wordt aangevraagd (voorbeeld : dagvaarding voor het gerecht, art. 1034bis en 1034 ter van het G.W.).

Het uittreksel of getuigschrift wordt opgestuurd naar de aanvrager.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfskaart

Deel deze pagina

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge

  • Vandaag van 08:30 tot 17:00
  • Morgen van 08:30 tot 17:00
  Alle openingsuren