Uittreksel uit het strafregister

Door de maatregelen rond Covid-19 kan er voor deze dienstverlening voorlopig nog geen afspraak ingeboekt worden. Vraag uw uittreksel uit het strafregister aan via het e-loket.

In een uittreksel uit het strafregister staat of je al veroordelingen hebt opgelopen. 

Veroordelingen die er zijn, worden volgens wettelijk vastgelegde regels al of niet vermeld op het uittreksel. 

Er bestaan 4 modellen van uittreksels uit het strafregister

 • Model 593: het model dat wordt afgeleverd na een vraag aan de gemeente door de politie in het kader van een moraliteitsonderzoek of door burgers voor een aanvraag tot herstel in eer en rechten.

 • Model 595 is het basismodel dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 •  Model 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten (externe website)) Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective,... of voor het verkrijgen van een wapen-of visvergunning.

 •  Model 596.2 ('minderjarigenmodel‘) is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

  Vanaf 15/04 staat er een QR code op het document die je kan inscannen (of de pagina bezoeken).  Je wordt automatisch doorgestuurd naar het elektronisch bestand en kan beide documenten vergelijken/authentiseren.  (geldigheid is nog steeds 3 maand).

Voorwaarden

Je kan een uittreksel persoonlijk aanvragen of door voorlegging van een volmacht voor iemand die ingeschreven is in de gemeente. 

Je moet de reden meedelen waarvoor het document moet dienen.

Alleen Bruggelingen kunnen een uittreksel vragen.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

- als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
- of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Adres: Federale Overheidsdienst Justitie - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel Telefoon: 02 542 65 11
E-mail: info@just.fgov.be
website:  
http://justitie.belgium.be

Procedure

Tijdens de openingsuren kan je een uittreksel halen in het Huis van de Bruggeling en in één van de deelgemeentehuizen (behalve Zwankendamme).

Documenten bestemd voor het buitenland moeten ondertekend worden door de Burgemeester.  

Je kan het document aanvragen 

 • via de rode knop "online aanvragen" bovenaan de pagina 

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • volmacht als je een document voor iemand anders ophaalt.

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Federale Overheidsdienst Justitie - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
Telefoon: 02 542 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Website: http://justitie.belgium.be

Regelgeving

FOD JUSTITIE – centraal strafregister

 • Artikels 595, 596.1, 596.2 wetboek van Strafvordering
 • Ministeriële omzendbrief nr 204 BS 10.06.2013 – Centraal Strafregister

Deel deze pagina