Terras en uitstallingen (los) - vergunning

Tijdelijke terrasuitbreiding ikv Coronamaatregelen 

De terrasuitbreiding die vorig jaar in het kader van de coronamaatregelen werd toegestaan, blijft geldig tot 9 januari 2022.  De aanvraag moet dus niet hernieuwd worden.

Wie nog geen terrasuitbreiding heeft aangevraagd, kan dit nog steeds online doen via www.brugge.be/tijdelijke_uitbreiding_terrasvergunning. Bezorg ons hierbij steeds een plannetje en/of foto.

Bij de terrasuitbreiding wordt rekening gehouden met een aantal basisprincipes.

- De terrasuitbreiding wordt toegestaan vanaf 8 juni e.k. tot en met de laatste zondag van de kerstvakantie 2021 (09/01/22), voor deze uitbreiding wordt geen belasting aangerekend;

- Een terras kan maximaal verdubbelen in oppervlakte (waar mogelijk), het aantal tafels en stoelen blijft gelijk;

- Bij iedere uitbreiding moet er voldoende plaats overblijven voor de voetgangers en moet het verkeer nog veilig kunnen doorrijden;

- Er worden in de binnenstad geen terrasuitbreidingen toegestaan op parkeerplaatsen en laad- en loszones, niet alleen omwille van de verkeersveiligheid, maar ook om omwille van de nood aan voldoende beschikbare parkeerplaatsen voor de klanten van de lokale handelszaken in de binnenstad.

- Gevelterrassen kunnen hun oppervlakte enkel verdubbelen in de breedte, mits hiervoor een schriftelijke en ondertekende toelating is van de buren;

- Na sluiting van de zaak wordt het terrasmeubilair gestapeld tegen de gevel;

- De toegestane uitbreiding zal worden gemarkeerd op de grond om duidelijk te tonen tot hoe ver het tijdelijk terras mag komen;

- Een terrasvergunning voor uitbreiding is precair, wat betekent dat ze zonder enig verhaal vanwege de vergunninghouder steeds kan worden aangepast of ingetrokken om redenen van algemeen belang of indien omstandigheden daartoe noodzaken.

Er gelden ook een aantal richtlijnen per plein.

STATIONSPLEIN

Voor terrasuitbreiding moet hier een toelating gevraagd worden aan NMBS.

’T ZAND (zie ook verordening)

De horeazaken mogen hun los terras tijdelijk verdubbelen in de ruimte aansluitend op het vergunde terras. De tijdelijke uitbreiding mag enkel bestaan uit losse stoelen en tafels en worden geplaatst binnen de aangebrachte markering op de grond. Er worden geen vaste constructies/objecten geplaatst zoals bloembakken, menuborden.

VRIJDAGMARKT (zie ook verordening)

Daar waar mogelijk kunnen de terrassen uitbreiden in de breedte, mits toestemming hiervoor van de buur. Uitbreiding in de diepte richting rijweg is eveneens mogelijk, maar dit kan niet tijdens de zaterdag- en de woensdagmarkt.

MARKT

Een verdubbeling van de losse terraszone is toegestaan richting rijweg.

BURG

De horecazaken op het plein kunnen uitbreiden in de diepte.

De horecazaken op het voetpad moeten uitbreiden in de breedte indien mogelijk.  Indien niet mogelijk breiden ze uit op het plein onder de bomen.

VISMARKT

Terrassen in het verlengde van de Blinde Ezelstraat kunnen uitbreiden van 3m naar 4m diepte.

De terrassen aan de andere kant kunnen uitbreiden op het binnenplein van de Vismarkt maar niet tijdens evenementen.

PETER SLABBYNCKPLEIN

De terrassen kunnen uitbreiden mits de nodige afspraken met het Cultuurcentrum: cultuurcentrum@brugge.be.

KRAANPLEIN

Terrasuitbreidingen op het Kraanplein plaatsen wordt niet toegestaan.  Uitbreiding is wel toegestaan in de breedte, mits toestemming van de buur, en in de Kraanlei.

JAN VAN EYCKPLEIN

Terrassen kant Spinolarei mogen uitbreiden op het plein tot aan het standbeeld.  Terrassen kant Tolhuis mogen enkel uitbreiden in de breedte.

SIMON STEVINPLEIN

Terrasuitbreidingen kunnen als er horeca onderling akkoord is en een afgestemd voorstel indient.

EIERMARKT – WALPLEIN – HUIDENVETTERSPLEIN – SINT-JANSPLEIN – GUIDO GEZELLEPLEIN – PREDIKHERENREI – SINT-AMANDSSTRAAT – SINT-AMANDSPLEIN

Uitbreiding op deze locaties is niet toegestaan.

OUD SINT-JAN

Uitbreiding is toegestaan mits toelating van de concessiehouder en gunstig advies van de brandweer.

SMEDENSTRAAT

Uitbreiding in de diepte richting rijweg is toegestaan.

MUNTPLEIN

Uitbreiding kan in de diepte.

ZILVERPAND

Uitbreiding is mogelijk mits gunstig advies van de brandweer.

PLATSE SINT-ANDRIES

Uitbreiding wordt toegestaan op de tegenoverliggende parkeerplaatsen.  De rijweg moet vrij blijven. De terrasuitbreiding moet afgebakend worden met bloembakken. Er komen een aantal kortparkeerplaatsen voor de bank en de post.

ZEEDIJK EN OMGEVING JACHTHAVEN

Uitbreiding in de breedte is toegestaan, mits goedkeuring van Dienst der Kust.

 

REGULIERE AANVRAGEN

Voor het maken van losse terrassen en uitstallingen heb je een vergunning nodig.

 • Los terras: plaatsen van losse stoelen en tafels op openbaar domein als uitbreiding van een horecazaak
 • Uitstallingen: groenten, fruit (kruidenierszaken), bloemen en planten (bloemenwinkels),postkaartmolens (kranten- en souvenirwinkels), sierboompjes (winkels) en menu-bord (horeca)

Procedure

 • Je doet je aanvraag online (knop online aanvragen) ofwel per brief.

 • Informatie vragen kan steeds per mail: dienst.vergunningen@brugge.be

 

De Stad beoordeelt elke vraag afzonderlijk en houdt hierbij rekening met:

 • de beschikbare openbare ruimte
 • vermijden van hinder voor de weggebruiker
 • respect voor de erkenning van Brugge als Unesco Werelderfgoed.
 • advies wordt steeds opgevraagd aan betrokken diensten

Een terrasvergunning vraagt u bij voorkeur 1 maand vóór de gewenste in gebruikname. 

Neemt u een zaak met terras over, dan dient opnieuw een aanvraag ingediend te worden. 

Bij stopzetting van uw terrasuitbating / uitbating zaak, verwittigt u de dienst zo spoedig mogelijk zodat de dienst Fiscaliteit op de hoogte gebracht kan worden.

Meebrengen

Foto's van de gevraagde plaats + eventueel een getekend plannetje zijn een must.

Uitzonderingen

Afzonderlijke panelen, sandwichborden, schildersezels, mobielen, ballons, dispensers, tuinfakkels en –kaarsen, tapijten…. worden niet toegelaten op het openbaar domein.

Voor opstelling van bevloering, windschermen of zonnetenten heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Je kan een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) aanvragen bij  de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer dd. 29 april 1997)
 • Belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing
 • Politieverordening betreffende het gebruik van de openbare weg (G.R. 24.09.1985, G.R. 29.04.2003 en G.R. 29.05.2012 en G.R. 28.01.2014).
 • Reglement gebruik openbare weg door opstelling van losse terrassen
 • Gemeentelijke verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen

Deel deze pagina

Contactinformatie

Contactpersonen