Taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder exploiteren

Wie een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wil uitbaten, moet hiervoor een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Zie reglement

Procedure

Je vraagt de vergunning online (via de knop bovenaan de pagina) aan.

Wil je een medewerker spreken aan het loket, dan dien je hiertoe telefonisch een afspraak te maken.

 

Meebrengen

De (kandidaat)taxi- en VVB-exploitanten moeten de volgende documenten indienen:

 • een kopie van de identiteitskaart en het rijbewijs met geldige medische schifting
 • de statuten van de firma
 • een uittreksel uit het strafregister van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
 • een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door een erkend ondernemingsloket
 • een document waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de (kandidaat)exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • een lijst met de gewenste commerciële kortingen
 • bewijsstukken die aantonen dat de (kandidaat)exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)

Als taxidienst dien je voor de opmaak van de taxikaarten nog volgende documenten in te dienen:

 • een kopie van het testrapport van de taxameter
 • kopieën van het verzekeringsbewijs
 • de verzekeringspolis
 • de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het inschrijvingsbewijs
 • de originele prints van de dienststaat
 • het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport

Als VVB-dienst:

 • de tarieven die de exploitant aan de klanten zal aanbieden

Regelgeving

 • Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, gewijzigd op 18 juni 2010, betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 • Stedelijk reglement betreffende de algemene voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Deel deze pagina