Verkiezingen - aanvraag en aflevering volmacht

Men kan iemand volmacht geven om in zijn plaats deel te nemen aan de verkiezingen.

Je krijgt een volmacht om volgende redenen:

 • ziekte
 • beroepsdoeleinden
 • schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden van hun gezin
 • vrijheidsberoving
 • religieuze reden
 • studenten
 • toeristische reis naar het buitenland

Elke kiezer kan een volmacht geven.

Elke kiezer kan maar bij volmacht voor één persoon stemmen.

Een Belg kan enkel volmacht geven aan een andere Belg. Een niet-Belg kan volmacht geven aan een Belg en niet-Belg (die zelf mag stemmen bij de  gemeenteraadsverkiezingen).

 

Procedure

Er zijn twee mogelijkheden:

1) je geeft volmacht om volgende redenen:

 • ziekte
 • religieuze reden
 • vrijheidsberoving
 • studenten

dan volstaat het om het volmachtformulier (A95) in te vullen en te tekenen (jijzelf en de volmachtkrijger). Je geeft je oproepingskaart én het ingevulde volmachtformulier én een eventueel attest aan je volmachtkrijger die zich hiermee aanmeldt in het stembureau waar jij moet stemmen.

Het volmachtformulier kan je downloaden: https://vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier of kan je komen halen in het Huis van de Bruggeling of in een van de gemeenteafdelingen.

2) Je geeft je volmacht als schipper, marktkramer of kermisreiziger (of leden van hun gezin) of omdat je door een toeristische reis naar het buitenland afwezig bent dan dien je naast het volmachtsformulier (A95) ook het volmachformulier (A96a of A96b) in te vullen. Met dit tweede document én je oproepingskaart énhet bewijsstuk waarom je niet kan deelnemen aan de verkiezingen kom je naar het verkiezingsloket in het Huis van de Bruggeling of naar een van de gemeenteafdelingen. De ambtenaar controleert en tekent dit formulier.

Je geeft je oproepingskaart én de ingevulde volmachtformulieren én een eventueel attest aan je volmachtkrijger die zich hiermee aanmeldt in het stembureau waar jij moet stemmen.

In beide gevallen: De volmachtdrager stemt eerst in zijn eigen stembureau voor zichzelf, later stemt hij in het stembureau van de volmachtgever

Het volmachtformulier kan je downloaden: https://vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier of kan je komen halen in het Huis van de Bruggeling of in een van de gemeenteafdelingen.

Het attest verblijf in het buitenland: https://vlaanderenkiest.be/formulieren/attest-van-tijdelijk-verblijf-het-buitenland

het attest van bewijs van bewijs van beroep schipper, marktkramer of kermisreiziger: https://vlaanderenkiest.be/formulieren/attest-van-de-uitoefening-van-het-beroep-van-schipper-marktkramer-kermisreiziger 

De volmachtkrijger heeft bij het stembureau volgende papieren mee:

 • Eigen stembrief en Eid
 • Stembrief van de volmachtgever
 • volmachtformulier - attest die de reden van volmacht aanduidt
 • ingeval van een reis in het buitenland om privé-redenen attest A96a
  ingeval van beroep kermisreiziger, schipper en marktkramer A96b

Deel deze pagina