Wettelijke samenwoning

Online attest aanvragen

Twee personen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Dit kan voor mannen, vrouwen met of zonder verwantschap. Jullie hoeven niet op hetzelfde adres te wonen.

Heeft 1 van u niet de Belgische nationaliteit – maak een afspraak voor ‘wettelijke samenwoning– niet-Belg’ of klik hier.

Daardoor bekomen samenwonenden een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden.

Voorwaarden

 • meerderjarig zijn
 • handelingsbekwaam zijn
 • niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap.

Procedure

Maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling of ga naar een van de gemeenteafdelingen.

Beide personen moeten zich persoonlijk aanbieden met hun identiteitskaart.

De verklaring wettelijke samenwoning wordt onmiddellijk opgemaakt nadat je kennis hebt genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoning. 

Beëindiging

Je kunt ook een wettelijke samenwoning beëindigen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Dit kan gebeuren

 • met onderlinge toestemming
 • door een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot.
  De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd. 

De wettelijke samenwoning houdt ook op bij :

 • huwelijk van één van de partijen
 • overlijden van één van de partijen 

De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

Meebrengen

 • Bij een opmaak verklaring wettelijke samenwoning : beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaart 
 • Bij het verbreken met akkoord van beiden partijen: beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaart
 • Bij een éénzijdige verbreking: één van de personen biedt zich aan met zijn identiteitskaart

 

Bedrag

opmaak verklaring wettelijke samenwoning: gratis

verbreking met onderlinge instemming: gratis

éénzijdige verbreking: te betalen 182,50 euro

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek art. 1475-1479, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 (B.S. 12.01.1999)

Deel deze pagina