Vestigingssubsidie voor buurtwinkels

Wie een buurtwinkel opent op een plaats waar er een gebrek aan winkels is, kan hiervoor van de Stad een toelage krijgen.

Voorwaarden

De toelage is bestemd voor buurtwinkels die zich willen vestigen in een woonkern waar er nog geen minimumaanbod aan dagelijkse producten is. De buurtwinkel mag niet concurrentieverstorend zijn (binnen een wandelafstand van 800 meter van de vooropgestelde locatie is er geen gelijkaardige winkel) en vult bovendien een nieuwe behoefte in de betrokken woonwijk in.

De toelage is een extra tussenkomst in de noodzakelijke investeringen om een dergelijke zaak op te starten. In het kader van het opknappremiereglement kan een premie van 30% op de kostprijs van de werken toegekend worden (met een maximum van 5.000€) voor het wonen bij een buurtwinkel, meer bepaald voor het voorzien van een afzonderlijke toegang en afzonderlijke teller- en meterkasten. Deze beide premies zijn cumuleerbaar.

Winkels met een netto verkoopoppervlakte groter dan 200m² (= winkeloppervlakte voor de uitstalling en verkoop van de aangeboden artikelen, inclusief de ruimtes voor etalaga, vitrine, toonbank en kassa) komen niet in aanmerking voor deze toelage.

De toelage bedraagt 10.000€ en is cumuleerbaar met de andere toelagen in betreffend reglement. 

 

Procedure

De toelage kan online (via de knop bovenaan de pagina), per mail of schriftelijk aangevraagd worden. 

Wens je een medewerker aan het loket te spreken, dan dien je hiertoe telefonisch een afspraak te maken.

De aanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de opstart van de buurtwinkel worden ingediend.

Meebrengen

De aanvraag bevat:

  • een omschrijving van het project
  • een beschrijving van de vestigingsplaats
  • indien het gaat om de vestiging van een bakkerij of slagerij: het bewijs van beroepskennis

Bedrag

De toelage bedraagt 10.000 euro.

Regelgeving

Economisch-commercieel impulsbeleid - toelagereglement dd. 28 juni 2016

Deel deze pagina