Voorschot op sociale uitkering

Het OCMW kan tijdelijk een voorschot geven op een sociale uitkering of andere rechten (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...).

Op die manier heb je een inkomen in afwachting dat het onderzoek naar je rechten op andere inkomsten kan afgewerkt worden.

De bedragen van de voorschotten zijn gelijklopend met de grensbedragen van het leefloon, afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> Beantwoorden aan de voorwaarden van het leefloon of het equivalent leefloon.
> Alle stappen zetten om de uitkeringen effectief zo snel mogelijk te verkrijgen.
> Bereid zijn een voorschotformulier te ondertekenen waardoor het OCMW Brugge de verleende voorschotten rechtstreeks terug kan vorderen van de uitkeringsinstelling.

Procedure

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt op onderstaande 3 locaties:

Hoogstraat 9

Huis van de Bruggeling

hoofdzetel Mintus/OCMW (Ruddershove 4)

 

Voor onze vaste cliënten:

De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan niet door.
Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.

Heb je een vraag over je dossier? Bel of mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:

Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom, maar maak eerst een telefonische afspraak:

Huis van de Bruggeling: 050 44 80 00 
Hoogstraat 9: 050 32 77 70

Volg de hygiënevoorschriften in de wachtzaal en hou minimum 1,5 meter afstand van andere personen in de wachtzaal.

We vragen ook om geduld en begrip: er zijn minder medewerkers beschikbaar dan gewoonlijk, maar we doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

Meebrengen

> identiteitspapieren
> indien van toepassing: verblijfsvergunningen
> overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden
> informatie omtrent de stand van de aanvraag sociale uitkering

Uitzonderingen

Het bedrag waarop je recht hebt wordt bepaald op basis van je familiale situatie en rekening houdend met reeds bestaande inkomsten.

Deel deze pagina