Werkingssubsidie jeugdwerk

Maak telefonisch een afspraak

Erkende jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, gewesten, (politieke) jongerenbewegingen, gespecialiseerde jeugdgroeperingen, jeugdraden, jeugddiensten/jongerenadviescentra en experimenteel jeugdwerk) kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de Stad om hun werking te financieren

Voorwaarden

Een jaarwerking organiseren op het Brugs grondgebied gericht op de Brugse jeugd.

Procedure

Vul het onlineformulier in en laad de standaard excelbestanden op.

Breng daarna ook het formulier "aanvraag om toelage" bij ons binnen met 2 originele handtekeningen. We hebben dit formulier nodig zodat we het bedrag op jullie rekening kunnen storten.

De uiterste indiendatum ligt op 30 september.

Meebrengen

Laad de documenten online op via het formulier.
Breng je aanvraag om toelage binnen aan het onthaal.

Bedrag

Het bedrag dat een vereniging krijgt hangt grotendeels af van het aantal leden en het aantal activiteiten.

Regelgeving

Reglement houdende de erkenning en subsidiëring van Brugse (gespecialiseerde) jeugdbewegingen, (politieke) jongerenbewegingen, koepels van jeugdwerkinitiatieven, particuliere jeugddiensten en experimentele jeugdwerkinitiatieven.

Deel deze pagina