Zitdag FOD Personen met een Handicap

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt.
Heb je hierover vragen voor de directie-generaal Personen met een Handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk werkster, mevrouw Leen Vandenheede of Liesbeth Vandevannet.
 
Informatie over:
> uitkeringen voor personen met een beperking
> integratietegemoetkoming
> hulp aan bejaarden
> inkomensvervangende tegemoetkoming

De zitdag gaat door in het Huis van de Bruggeling, elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9.30 tot 12 uur.

De eerste vrijdag van de maand is Leen Vandenheede aanwezig, de derde vrijdag Liesbeth Vandevannet.

Voorwaarden

Een beperking hebben en diepgaande informatie hierover nodig hebben.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart van de aanvrager
> naam en adres behandelende arts of specialist
> bankrekeningnummer van de aanvrager / gevolmachtigde
> overzicht inkomsten van de aanvrager
> overzicht inkomsten van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)
> een klevertje van het ziekenfonds van de aanvrager
> een klevertje van het ziekenfonds van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)

Deel deze pagina