Zitdag FOD Sociale Zekerheid Personen met een Handicap

UPDATE: de zitdagen van de FOD Sociale Zekerheid kunnen terug doorgaan in het Huis van de Bruggeling.

Je kan bij hen terecht de eerste en derde vrijdag van de maand op afspraak.

Vrijdag 17/07 en 21/08: afspraak maken via 025 09 85 42.

Vrijdag 7/08: afspraak maken via 050 36 68 42.

_______________________________________________________

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt.
Heb je hierover vragen voor de directie-generaal Personen met een Handicap? Stel ze persoonlijk aan de maatschappelijk werkster van FOD SZ. 
 
Informatie over:
> uitkeringen voor personen met een beperking; integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming
> parkeerkaarten

De zitdag gaat door in het Huis van de Bruggeling, elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9.30 tot 12 uur.

Voorwaarden

Een beperking hebben en diepgaande informatie hierover nodig hebben.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart van de aanvrager
> naam en adres behandelende arts of specialist
> bankrekeningnummer van de aanvrager / gevolmachtigde
> overzicht inkomsten van de aanvrager
> overzicht inkomsten van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)
> een klevertje van het ziekenfonds van de aanvrager
> een klevertje van het ziekenfonds van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)

Deel deze pagina